อยากทำเลสิคต้องอ่าน! Femto LASIK เลสิคแบบใหม่ ไร้ใบมีด

Femto Lasik

ด้วยวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ที่มีปัญหาทางสายตามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ถึงปัญหาทางสายตาจะไม่ใช่โรคร้าย แต่ก็ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง ดังนั้นจึงได้มีวิธีแก้ปัญหาทางสายตาในแบบต่าง ๆ เช่น การใส่แว่นสายตาหรือใส่คอนแทคเลนส์ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งการใส่แว่นสายตาและคอนแทคเลนส์มักจะมีข้อจำกัดของการใช้งานและบุคลิคภาพ เช่น การเล่นกีฬา หรือต้องอยู่ในที่มีฝุ่นควันมาก ในปัจจุบันจึงมีเทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาทางสายตาได้อย่างถาวรอย่างการทำเลสิค และเลสิคเองก็ยังมีแบ่งย่อยอีกหลายวิธี เช่น การผ่าตัดแบบใช้ใบมีด การผ่าตัดแบบไร้ใบมีด หรือ Femto LASIK เป็นต้น ทำความรู้จัก Femto LASIK

Femto LASIK คือการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาทางสายตาด้วยเลสิคโดยไม่ใช้ใบมีด โดยหลักการผ่าตัดเลสิคทุกแบบจะมีขั้นตอน 2 ขั้นตอนคือการแยกเอากระจกตาชั้นนอกออก และการใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตาส่วนที่เหลือให้เหมาะสม สำหรับ Femto LASIK จะใช้ Femtosecond laser เพื่อตัดแยกกระจกตาชั้นนอกออกแทนการใช้ใบมีด ทำให้มีความแม่นยำกว่า ลดผลข้างเคียงหลังผ่าตัดได้ดีกว่าการใช้ใบมีด จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูง


Femto LASIK ทางออกของปัญหาสายตา

การรักษาด้วยวิธี Femto LASIK สามารถแก้ปัญหาทางสายตาได้ทั้งสายตาสั้น สายตายาวแต่กำเนิด สายตายาวตามอายุ และสายตาเอียงได้ โดยค่าสายตาสั้นสูงสุดที่รักษาได้คือ -12.00 D ค่าสายตายาวสูงสุดที่รักษาได้ไม่เกิน +3.00 D และสายตาเอียงสูงสุดไม่เกิน 6.00 D


เปรียบเทียบ Femto LASIK กับ ReLEx SMILE

การผ่าตัดแบบ Femto LASIK กับ ReLEx SMILE ต่างก็เป็นการรักษาแก้ไขค่าสายตาผิดปกติด้วยเทคโนโลยี  Femtosecond Laser เช่นเดียวกัน แต่ทั้งสองวิธีมีจุดแตกต่างกันในขั้นตอนรักษา และจุดประสงค์ของการรักษา 

Femto LASIK

 • Femto LASIK สามารถรักษาประเภทของปัญหาสายตาผิดปกติได้มากกว่า ReLEx SMILE เพราะสามารถรักษาได้ทั้งสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวโดยกำเนิดและสายตายาวตามอายุ
 • Femto LASIK ใช้เวลาพักฟื้นสั้นกว่า ReLEx SMILE 
 • Femto LASIK ราคาค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ถูกกว่า ReLEx SMILE 

ReLEx SMILE

 • ReLEx SMILE ยังมีข้อจำกัดของการรักษาประเภทความผิดปกติของสายตา โดยที่ยังไม่สามารถรักษาภาวะสายตายาวโดยกำเนิด และสายตายาวตามอายุได้
 • ReLEx SMILE เป็นการผ่าตัดโดยไม่แยกชั้นกระจกตา ทำให้เกิดความระคายเคืองน้อยมาก และไม่ไปรบกวนโครงสร้างทางกายภาพของตา จึงทำให้ผลข้างเคียงน้อย
 • ReLEx SMILE ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดน้อยกว่า Femto LASIK 

ข้อดีและข้อจำกัดของ Femto LASIK

การทำ Femto LASIK เป็นการเลสิกที่สามารถกำหนดความลึกของชั้นตาได้และมีความแม่นยำในการทำงานที่สูง ทำให้สามารถแยกชั้นความหนาของกระจกตาได้บางและมีขอบแผลเรียบสมานแผลไว แต่ถึงการทำ Femto LASIK จะใช้เทคโนโลยีเฟมโตเซคอนด์เลเซอร์ (Femtosecond laser) ก็ยังมีข้อจำกัดและข้อดีที่แตกต่างไปจากการเลสิกแบบดังเดิมดังนี้

ข้อดีของ Femto LASIK มีดังนี้

 1. Femto LASIK เป็นการรักษาสภาวะของสายตาที่มีความผิดปกติอย่างถาวร
 2. สามารถแยกชั้นกระจกตาได้อย่างเรียบเนียนบางกว่าการทำเลสิกแบบดั้งเดิมประมาณ 90-120 ไมครอน และใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดที่รวดเร็ว และระยะเวลาของการพักฟื้นสั้น และแผลที่ทำการผ่าตัดหายได้เร็ว
 3. มีความแม่นยำกว่าการทำเลสิกแบบดั้งเดิมเพราะจะช่วยลดโอกาสการเกิดแยกชั้นกระจกตาแบบไม่สมบูรณ์จากการผ่าตัดแบบใช้ใบมีดไมโครเคอราโตม
 4. หลังผ่าตัดจะมีอาการภาวะตาแห้งที่น้อยมาก
 5. เกิดโอกาสที่จะติดเชื้อหลังผ่าตัดได้น้อยกว่าการทำเลสิกแบบดั้งเดิม
 6. การทำ Femto LASIK สามารถกลับมามองเห็นแบบคนปกติได้ทันทีหลังผ่าตัด
 7. เป็นการผ่าตัดที่ไม่มีการฉีดยาชา แต่จะใช้ยาชาหยอดลงไปในบริเวณดวงตาและเป็นการผ่าตัดที่ไม่มีการเย็บแผลใดๆจึงทำให้ไม่มีการทิ้งรอยแผลไว้
 8. หลังจากทำการผ่าตัดเสร็จสิ้นผู้ป่วยสามารถเดินทางกลับบ้านได้เลย

ข้อจำกัดของ Femto LASIK

 1. จะมีโอกาสเกิดการอักเสบของชั้นขอบกระจกตา (Diffuse lamellar keratitis:DLK) มากกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้ ทางแพทย์คาดว่าจะมีสาเหตุเกิดจากการสะสมของฟองอากาศที่เกิดจากเฟมโตเซคอนด์เลเซอร์
 2. มีการเกิด Opaque bubble layer (OBL) ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากฟองอากาศเข้าไปสะสมอยู่ภายในเยื่อกระจกตา หรือรั่วเข้าไปในช่องของม่านตา ซึ่งมีสาเหตุที่เกิดจากเนื้อเยื่อข้างเคียงทำการดูดซับฟองอากาศไม่ทัน แต่ก็ไม่มีผลต่อการรักษาในระยะยาว
 3. ผู้ป่วยบางรายจะมีการเกิดอาการแพ้แสงชั่วคราว (Transient light-sensitivity syndrome: TLSS) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการอักเสบของกระจกตา แต่สามารถรักษาได้ด้วยการทานยาแก้อักเสบ 

Femto LASIK เหมาะกับใคร

ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาโดยการทำ Femto LASIK จำเป็นต้องให้จักษุแพทย์ประเมินคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อดูว่าสามารถเข้ารับการรักษาด้วย Femto LASIK  ได้หรือไม่ ดังนี้

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีค่าสายตาคงที่แล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สุขภาพโดยรวมปกติ ไม่เป็นโรคที่ส่งผลต่อการหายของแผล เช่น โรคเบาหวาน โรคทางภูมิคุ้มกัน โรค SLE เป็นต้น
 • ไม่เป็นโรคทางตา เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตาเสื่อม ภาวะตาแห้งรุนแรง
 • ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตร
 • ผู้ที่มีปัญหาจากการใช้แว่นสายตา หรือคอนแทคเลนส์ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพที่การใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ไม่สามารถทำได้ หรือเกิดความไม่สะดวก
 • ผ่านการประเมินสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
 • ผู้ที่มีค่าสายตาในอยู่ในช่วงที่ใช้วิธี Femto LASIK รักษาได้คือ ค่าสายตาสั้นไม่เกิน -12.00 D ค่าสายตายาวไม่เกิน +3.00 D และสายตาเอียงไม่เกิน 6.00 D

Femto LASIK ไม่เหมาะกับใคร

สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาแบบ Femto LASIK ได้และยังมีข้อห้ามของการทำ Femto LASIK ที่เหมือนกับการทำเลสิกแบบดั้งเดิมหรือทั่วไป มีดังนี้

 1. ผู้ที่มีสภาวะโรคหลอดเลือดที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้
 2. ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับการแพ้ภูมิต้านทานของตัวเองและยังไม่สามารถควบคุมโรคนี้ได้
 3. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องหรือมีการเข้ารับการรักษาที่กดภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือผู้ที่จะต้องได้รับยาอยู่ตลอดเวลา
 4. ผู้ที่มีสภาวะเป็นโรคเกี่ยวกับต้อกระจกตาและโรคต้อหินในตา
 5. ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี (HIV) อยู่ในร่างกาย
 6. หญิงที่ตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร หรือได้มีการวางแผนที่จะมีบุตรภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่จะเข้ารับการผ่าตัด

ผู้ที่มีโรคหรืออาการเหล่านี้จะไม่เหมาะในการทำFemto LASIKเพราะมีความเสี่ยงต่อกระจกชั้นตาสูง


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา Femto LASIK 

หากมีความสนใจที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Femto LASIK ควรจะเริ่มตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อ เพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการรักษา จากนั้นเข้าพบจักษุแพทย์เพื่อประเมินคุณสมบัติอย่างละเอียดว่าสามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Femto LASIK ได้หรือไม่ 

การตรวจวิเคราะห์สภาพสายตาก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาด้วย Femto LASIK ก่อนเข้ามาตรวจวิเคราะห์สภาพสายตาก่อนเข้ารับการผ่าตัดควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วันสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม หรืออย่างน้อย 7 วันสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง เพื่อใผ้ผลการตรวจออกมาแม่นยำมากขึ้น ระหว่างนั้นสามารถใช้แว่นสายตาทดแทนไปก่อนได้ และควรนำญาติมาด้วยอย่างน้อย 1 คน เพราะในวันที่ตรวจวิเคราะห์สภาพสายตา แพทย์จะให้หยอดยาขยายม่านตา ทำให้ไม่สามารถสู้แสงได้ และหากมียารับประทานอยู่ควรแจ้งแพทย์ก่อน เพราะยาบางชนิดสามารถส่งผลให้ตาแห้งกว่าปกติ ทำให้ตอนตรวจสภาพสายตาอาจมีปัญหาได้

เมื่อพิจารณาแล้วสามารถทำได้ แพทย์จะให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา Femto LASIK ดังนี้

 • งดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วันสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม หรืออย่างน้อย 7 วันสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง
 • งดการแต่งหน้า การใช้สเปรย์และน้ำหอม 
 • ทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพราะหลังผ่าตัดแล้วอาจทำความสะอาดร่างกายได้ไม่เต็มที่เนื่องจากต้องระวังไม่ให้ตาโดนน้ำเด็ดขาด
 • ในวันผ่าตัดควรนำญาติหรือคนรู้จักมาด้วยอย่างน้อย 1 คน เพราะหลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันทีแต่ต้องปิดตาหลังผ่าตัด จึงทำให้ไม่สามารถกลับบ้านเองได้
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา Femto LASIK

ขั้นตอนการผ่าตัดด้วยการทำ Femto LASIK 

 • แพทย์จะให้ยาหยอดตาสำหรับฆ่าเชื้อก่อนเริ่มผ่าตัดประมาณ 20-30 นาที
 • ทำการแยกชั้นกระจกตาส่วนบนออกด้วย Femtosecond Laser
 • ปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาส่วนที่เหลือด้วย Excimer Laser 
 • นำกระจกตาส่วนบนที่แยกชั้นไว้ปิดกลับเข้าที่เดิม โดยไม่ต้องเย็บแผล กระจกตาจะสามารถสมานตัวได้เอง
ขั้นตอนการผ่าตัดด้วยการทำ Femto LASIK

ข้อปฏิบัติหลังการทำ Femto LASIK 

 • ห้ามเปิดที่ครอบตาออกหลังผ่าตัดเสร็จทันที เอาออกได้ก็ต่อเมื่อแพทย์สั่งเท่านั้น
 • ห้ามให้ที่ครอบตาเปียกชื้น และห้ามให้ตาโดนน้ำ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ใช้ยาหยอดตาและรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อลดผลข้างเคียงหลังการผ่าตัด Femto LASIK และห้ามใช้ยาอื่นนอกเหนือจากแพทย์สั่ง
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจส่งผลให้ดวงตาถูกกระทบได้
 • หากสามารถถอดที่ครอบตาได้แล้ว อาจใช้แว่นกันแดดหรือแว่นกันลมเพื่อป้องกันแสงและมลภาวะ
 • งดการแต่งหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อลดการระคายเคืองตา
 • หากพบอาการผิดปกติกับดวงตาหลังผ่าตัด Femto LASIK เช่น ตาแดงมาก ปวดตามาก การติดเชื้อ ต้องรีบมาพบแพทย์ทันที

อาการข้างเคียงที่อาจพบหลังการผ่าตัด

ถึงการผ่าตัดแบบ Femto LASIK จะมีความปลอดภัย และผลข้างเคียงน้อย แต่ในบางรายอาจพบผลข้างเคียงได้ เช่น อาการเคืองตา ตาแห้ง น้ำตาไหล มองเห็นไม่ชัดพร่ามัว หรือเห็นแสงไฟกระจายในตอนกลางคืน โดยผลข้างเคียงพวกนี้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะหนึ่งหลังการผ่าตัด เมื่อกระจกตาปรับสภาพได้ อาการต่าง ๆ จะดีขึ้น


ค่าใช้จ่าย Femto LASIK ราคาเท่าไหร่ 

Femto LASIK ราคามีความแตกต่างกันขึ้นกับแต่ละสถานพยาบาล โดยจะอยู่ในช่วง 50,000-100,000 บาท ซึ่งราคาจะถูกกว่า ReLEx SMILE ที่ราคาอยู่ในช่วง 90,000-120,000 บาท โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าตรวจสภาพสายตา เป็นต้น


ทำ Femto LASIK ที่ไหนดี

การเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสม ควรจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และประสบความสำเร็จ

 • จักษุแพทย์ผู้รักษาควรมีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติทางสายตา
 • สถานพยาบาลต้องมีความน่าเชื่อถือ สะอาดและปลอดภัย
 • สถานพยาบาลนั้นจะต้องมีทางเลือกในการรักษาภาวะความผิดปกติทางสายตาหลากหลาย เช่น LASIK, Femto LASIK, ReLEx SMILE, PRK, ICL เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีการรักษาได้ หรือแพทย์เองก็สามารถเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดกับผู้ป่วยได้
 • สถานพยาบาลนั้นควรมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบครัน เพื่อให้การรักษาประสบความสำเร็จมากขึ้น
ทำ Femto LASIK ที่ไหนดี

FAQs Femto LASIK

 1. Femto LASIK ต้องพักฟื้นไหม

ตอบ การผ่าตัดด้วยวิธี Femto LASIK จะใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดเพียงแค่ 30 นาที และไม่มีการเย็บแผล จึงสามารถกลับบ้านได้เลยหลังผ่าตัดเสร็จ ไม่จำเป็นต้องพักฟื้น แต่อย่างไรก็ตามควรจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดอาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนภายหลังได้

 1. Femto LASIK แก้ไขปัญหาสายตาได้ถาวรหรือไม่

ตอบ การรักษาแก้ปัญหาสายตาผิดปกติด้วย Femto LASIK เป็นการแก้ไขปัญหาสายตาอย่างถาวร แต่อย่างไรก็ตามหากอายุมากขึ้น ตาอาจมีการเสื่อมสภาพทำให้สายตาผิดปกติในภายหลังได้ หรือในบางรายสายตาอาจกลับมามีปัญหา แต่จะอยู่ในช่วงที่สามารถใช้แว่นสายตาช่วยการมองเห็นได้


ข้อสรุป

การทำ Femto LASIK เป็นการแก้ปัญหาของผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตาอย่างถาวร ช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับมามีค่าสายตาปกติ สามารถมองเห็นได้ชัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเสริมบุคลิคภาพอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจแก้ปัญหาความผิดปกติทางสายตา การทำ Femto LASIK เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามต้องให้จักษุแพทย์ประเมินคุณสมบัติก่อนว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการรักษาแบบ Femto LASIK หรือไม่


Thank you for your Vote Rating
[Total: 0 Average: 0]