รับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์เกรดพรีเมี่ยม ใช้งานได้จริง มีคุณภาพสูง

โรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์

ในยุคสมัยปัจจุบันที่ผู้คนใช้ชีวิตท่ามกลางโรคใหม่ ๆ มากมายที่ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำให้เหล่าผู้ประกอบการต่างรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัสเหล่านั้นมากขึ้น แต่การสั่งผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์นั้นจำเป็นจะต้องเลือกโรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อได้รับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่สั่งผลิตมานั้นสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ การคำนึงถึงคุณสมบัติที่ใช้เลือกโรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยโรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์จะต้องได้รับมาตรฐาน GMP มอก. และมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานว่าสเปรย์แอลกอฮอล์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

การรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์

รับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์

การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์รวมถึงเจลแอลกอฮอล์นั้นจะมีขั้นตอน ดังนี้

  1. จัดเตรียมกากน้ำตาลที่ใช้สำหรับผลิตแอลกอฮอล์
  2. กลั่นน้ำหมักจนกลายเป็นเอทิลแอลกอฮอล์
  3. เมื่อได้รับเอทิลแอลกอฮอล์แล้วให้นำสารให้ความชุ่มชื้น(ถ้าผลิตเจลแอลกอฮอล์ก็จะใส่สารก่อเจลเพิ่ม) ไปผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์ให้เข้ากัน
  4. นำแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตเสร็จ ไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อให้เรียบร้อย

การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ ต้องเลือกโรงงานอย่างไร

ในการเลือกโรงงานที่รับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์นั้นจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่มีเป็นอย่างแรก โดยทางโรงงานจำเป็นจะต้องได้รับมาตรฐานอย่าง GMP, มอก., HACCP และอื่น ๆ ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้เปรียบเกมือนเป็นหลักฐานที่แสดงความสามารถในการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ได้อย่างปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานดังกล่าวนั้นเปรียบเหมือนหลักฐานที่แสดงว่าโรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์นั้นมีความน่าเชื่อถือไปในตัว อีกทั้งแม้ว่าการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์นั้นจะดูเหมือนไม่มีขั้นตอนยุ่งยากอะไร แต่ความเป็นจริงแล้วจะต้องคงมาตรฐานให้บรรจุภัณฑ์สะอาดอยู่เสมอ 

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกโรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกอาคารสะอาด รวมถึงทางโรงงานควรมีผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

สินค้าประเภทสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์

การสั่งผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์และสั่งผลิตเจลล้างมือ

สเปรย์แอลกอฮอล์

สเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ในรูปแบบของเหลวที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% เพื่อสามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่ติดอยู่บนมือ และยังสามารถใช้ทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ได้ด้วย โดยตัวสเปรย์แอลกอฮอล์จะใช้เวลาไม่กี่วินาทีก็สามารถระเหย ทำให้ไม่รู้สึกเหนียวมือ

เจลแอลกอฮอล์

เจลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืด โดยมีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากกว่า 70% เพื่อสามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่ติดอยู่บนมือได้เช่นเดียวกันกับสเปรย์แอลกอฮอล์ แต่จะมีข้อจำกัดในการใช้งานที่มากกว่าสเปรย์แอลกอฮอล์คือใช้เวลาระเหยช้ากว่าประมาณ 2-3 นาที และเมื่อใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นกับผิวมือมากกว่า

สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ derma-innovation เป็นโรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ รับผลิตเจลแอลกอฮอล์ระดับ Premium Food Grade ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ระดับสูงกว่า 75% และได้รับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยา(อย.), GMP, HACCP และอื่น ๆ 

นั่นจะเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่ทางลูกค้าสั่งผลิตออกมานั้นสามารถใช้งานได้จริงอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพสูง นั่นจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ของลูกค้าสามารถวางจำหน่ายขายดีในตลาดได้ไม่ยาก โดยสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 064-289-4495

มาตรฐานที่ใช้ในการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์

การผลิตใช้เครื่องจักร HOMO 

การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์นั้น ส่วนมากจะใช้เครื่อง Homogenizer (HOMO) ซึ่งเป็นเครื่องปั่นความเร็วสูงที่ใช้สำหรับผสมแอลกอฮอล์ให้เข้าเนื้อกัน โดยเฉพาะในส่วนของเจลแอลกอฮอล์ที่จะสามารถใช้เครื่อง HOMO ผสมให้เนื้อเจลมีความละเอียด เมื่อกดออกมาใช้เนื้อเจลจะไม่เหลวและยังคงรูปอยู่ได้

แอลกอฮอล์ล้างมือและสเปรย์ ได้รับมาตรฐานGMP 

โรงงานรับผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือนั้นจะต้องได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่คอยควบคุมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของบุคลากร วิธีการผลิต เครื่องมือที่ใช้ และการเก็บรักษา โดยนับว่าเป็นมาตรฐานที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่โรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์รับผลิตขึ้นนั้นมีคุณภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

วัตถุดิบระดับ Food Grade หรือ Pharmaceutical Grade

เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์รับผลิตนั้นจะต้องใช้วัตถุดิบระดับ Food Grade ขึ้นไป ซึ่งแอลกอฮอล์ระดับ Food Grade จะมีความเข้มข้นมากกว่า 96% ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารซึ่งได้รับการรองรับมาตรฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น GMP มอก. และมาตรฐานอื่น ๆ เพื่อเป็นการรับรองว่าแอลกอฮอล์นี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยโดยที่แม้ว่าสัมผัสอาหารแล้วก็ไม่เกิดอันตรายใด ๆ กับร่างกาย

ในส่วนของเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ที่รับผลิตระดับ Pharmaceutical Grade ที่มักจะนำมาใช้ในระดับทางการแพทย์และยานั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน แต่เนื่องจากความเข้มข้นของแอลกอฮอล์และมาตรฐานที่ได้รับมีระดับใกล้เคียงกับแอลกอฮอล์ระดับ Food Grade มาก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการนำแอลกอฮอล์ระดับ Food Grade มาใช้ก็มีความเพียงพอแล้ว

มีบริการครบจบทุกขั้นตอน

หากโรงงานรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งเรื่องของการได้รับมาตรฐานสากล ใช้วัตถุดิบระดับ Food Grade ขึ้นไปในการผลิตสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีคุณภาพแล้ว ทางลูกค้าสามารถพิจารณาให้ทางโรงงานนั้น ๆ เป็นผู้ผลิตได้

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้รับสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่ดูมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปวางจำหน่ายในตลาดทั่วไปได้นั้น การพิจารณาเลือกโรงงานรับผลิตสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์แบบ OEM ครบวงจรก็จะช่วยทำให้ลูกค้าได้รับการบริการตั้งแต่การได้รับข้อมูลและคำแนะนำก่อนผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จพร้อมจำหน่ายตามงบที่มีได้

Thank you for your Vote Rating
[Total: 0 Average: 0]